Rate this post

cargoUbezpieczenie cargo

Jest ubezpieczeniem mienia w transporcie: drogowym, kolejowym, lotniczym i śródlądowym wykonywanym na terenie naszego kraju lub poza nim. Ubezpieczenie to ma za zadanie uchronić właściciela danego ładunku przed finansowymi skutkami jego utraty, ubytku lub uszkodzenia.

Właściciel towaru nie powinien liczyć na ubezpieczenie przewoźnika, czy spedytora. Powinien sam zadbać o to, by jego towar został odpowiednio ubezpieczony. Dzięki ubezpieczeniu cargo ładunek będzie chroniony do pełnej wartości (sumy ubezpieczenia). Musisz pamiętać, że OCP nie obejmuje zdarzeń losowych. Dlatego, jeśli w wyniku powodzi, czy uderzenia pioruna stracisz ładunek, możesz liczyć jedynie na ubezpieczenie cargo. Dodatkowo warto wiedzieć, że nawet jeśli przewoźnik posiada OCP, a towar będzie wieziony w ruchu międzynarodowym, to zgodnie z konwencją CMR jego odpowiedzialność kończy się na 8,33SDR za 1kg utraconego ładunku.

Forma polisy

Polisę cargo wybierz biorąc przede wszystkim pod uwagę swoje potrzeby. Może ona zostać wykupiona jako:

  1. jednostkowa – na konkretny transport w jedną stronę lub obie,
  2. generalna – roczne ubezpieczenie towaru: danej firmy lub też pozostającego pod opieką danego przedsiębiorstwa transportowego lub spedycyjnego.