Rate this post

W Polsce mamy obowiązek włączania świateł mijania od lat. 90 XX wieku. Teraz przyszła kolej na Ukrainę. Do ukraińskiego kodeksu drogowego wprowadzono właśnie zapis, który zobowiązuje kierowców do włączania świateł mijania od 1 października do 1 maja na wszystkich drogach poza terenem zabudowanym.

Zmiany te mają poprawić bezpieczeństwo na ukraińskich drogach, ponieważ do tej pory niektórzy kierowcy włączali światła, kiedy było już całkowicie ciemno! Na ukraińskich drogach zginęło w 2012 roku prawie dwa razy więcej ludzi niż w Polsce.

Przepisy regulują również kiedy poza tym okresem i w miastach należy włączać światła mijania- jest to czas, w którym zaczyna się ściemniać.

W Europie obowiązku używania świateł mijania w dzień nie wprowadziły do tej pory m.in.: Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Luksemburg.