Rate this post

umowaUmowa zlecenia jest przeznaczona dla czynności wykonywanych okazjonalnie, dlatego też bezpiecznie jest ją zawierać dla przejazdów sporadycznych lub jednorazowych.

O tym, czy umowa będzie mogła być potraktowana jako umowa zlecenia ,świadczy nie to jaki jej nadasz tytuł, ale to co w niej zostanie zawarte. Złe sformułowanie zapisów może spowodować , że umowa zlecenia zostanie zakwalifikowana jako umowa o pracę.

Jeśli zatrudniasz pracownika na umowę o pracę ponosisz wszelkie rodzaje ryzyka związane z wykonywaniem przez niego pracy. Osoba na zleceniu jest w pełni odpowiedzialna za swoje działania. Nikt nie może sprawować nad nią roli kierownika. Przyjmujący zlecenie decyduje w jaki sposób wykonać określoną czynność. Zleceniodawca nie może wydawać takiej osobie wiążących poleceń podczas wykonywania zlecenia, chyba że ich wydanie konieczne jest do właściwego wykonania zadania. Kierowca pracujący na zlecenie nie pozostaje w dyspozycji zlecającego i nie wykonuje stosownie do jego potrzeb czynności zalecanych na bieżąco.

 

Pamiętaj! Jeśli chcesz zawrzeć z kierowca umowę zlecenie – dokumenty nie mogą wskazywać na ciągłość zatrudnienia, podporządkowanie i osobisty obowiązek świadczenia pracy.

Umowa zlecenia jest przeznaczona dla czynności wykonywanych okazjonalnie, dlatego też bezpiecznie jest ją zawierać dla przejazdów sporadycznych lub jednorazowych.

O tym, czy umowa będzie mogła być potraktowana jako umowa zlecenia ,świadczy nie to jaki jej nadasz tytuł, ale to co w niej zostanie zawarte. Złe sformułowanie zapisów może spowodować , że umowa zlecenia zostanie zakwalifikowana jako umowa o pracę.

Jeśli zatrudniasz pracownika na umowę o pracę ponosisz wszelkie rodzaje ryzyka związane z wykonywaniem przez niego pracy. Osoba na zleceniu jest w pełni odpowiedzialna za swoje działania. Nikt nie może sprawować nad nią roli kierownika. Przyjmujący zlecenie decyduje w jaki sposób wykonać określoną czynność. Zleceniodawca nie może wydawać takiej osobie wiążących poleceń podczas wykonywania zlecenia, chyba że ich wydanie konieczne jest do właściwego wykonania zadania. Kierowca pracujący na zlecenie nie pozostaje w dyspozycji zlecającego i nie wykonuje stosownie do jego potrzeb czynności zalecanych na bieżąco.

Pamiętaj! Jeśli chcesz zawrzeć z kierowca umowę zlecenie – dokumenty nie mogą wskazywać na ciągłość zatrudnienia, podporządkowanie i osobisty obowiązek świadczenia pracy.