Rate this post

fotoradarStrategia rozwoju i budowy Centralnego Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zakłada modernizację i unifikację systemu fotoradarów. Obecnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczyna prace unifikacyjne systemu nadzoru nad ruchem drogowym. Co to oznacza dla samych kierowców?

GITD usunie z dróg krajowych ponad 300 starych i kompletnie niewykorzystywanych masztów fotoradarów. Stoją one puste, bez urządzeń rejestrujących. Z założenia miały one być „straszakiem” na kierowców zbyt szybko poruszających się po drogach. Wcześniej należały one do Policji i Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie znajdują się od 2011 roku we władaniu GTID.

Podjęte przez GITD działania to pierwsza faza większego projektu unifikacji systemu fotoradarów. Już w najbliższych miesiącach wszystkie sprawne, działające fotoradary będą pomalowane na jednolity, żółty kolor, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22 czerwca 2011 roku.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym we współpracy z Politechniką Gdańską i Krajowską wytypowały najbardziej niebezpieczne miejsca na polskich drogach, w których mają znaleźć się nowe fotoradary. Do końca pierwszego kwartału 2015 roku na polskich drogach ma pojawić się kolejne 100 nowoczesnych fotoradarów.