Rate this post

itd-kontrola-tirLepiej jej nie unikać w ogóle! Za niepoddanie się kontroli lub jej uniemożliwienie grozi aż 10 000 zł grzywny . Unikanie kontroli ITD nie ma sensu, tym bardziej, że od kilku lat są one zapowiadane z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Unikanie kontroli

Możesz nie odbierać korespondencji z kolejnymi zawiadomieniami, możesz nie otwierać Inspektorom drzwi, możesz udawać, odbierając telefon, że nie jesteś właścicielem firmy, albo że zaszła pomyłka, aczkolwiek to wcale nie sprawi, że Inspektorzy odstąpią od kontroli. Kontrola prędzej, czy później i tak się odbędzie, ponieważ Inspektorzy nie zrezygnują z jej przeprowadzenia.  

Kiedy kontrola?

Inspektorzy ITD mogą zjawić się u Ciebie nie wcześniej niż przed upływem 7 dni od doręczenia zawiadomienia i nie później niż po 30 dniach od tej daty. Jeśli kontrola nie zostanie podjęta, ITD będzie musiała wysłać kolejne zawiadomienie. Jeśli chcesz przyspieszyć cały proces, możesz złożyć pisemny wniosek o rozpoczęcie kontroli przed upływem 7-go dnia. Oczywiście może się zdarzyć, że w czasie, na który została zapowiedziana kontrola, będziesz przykładowo na urlopie. Termin kontroli można wtedy przesunąć, ale w granicach rozsądku. Wątpliwa jest możliwość przesunięcia wizyty Inspektorów o miesiąc.

Podwójna kara

Jeżeli uniemożliwisz kontrolerom przeprowadzenie kontroli, możesz spodziewać się grzywny w wysokości 10 000zł. Co więcej, nie znaczy to wcale, że kontrola się nie odbędzie. ITD może ciągle naciskać na przeprowadzenie kontroli, a jeśli ona jednak się odbędzie i stwierdzone zostaną nieprawidłowości, możesz spodziewać się kolejnej grzywny – nawet w wysokości 15 000zł. Twoją jedyną szansą na niezapłacenie kary w wysokości 10 000zł za niepoddanie się kontroli jest udowodnienie, że nie działałeś celowo (przykładowo, jeśli jesteś kierowcą i byłeś w trasie, dlatego nie odbierałeś powiadomień).