Rate this post

Od 17 września ruszył w Turcji nowy system poboru opłat. Dotyczy on autostrad i niektórych mostów podlegających opłacie za przejazd (m.in. Stambule nad Cieśniną Bosfor).

Od 2010 roku, czyli od momentu rezygnacji z ręcznego poboru opłat, w Turcji obowiązują 2 systemy elektroniczne:

  • automatyczny OGS (kamera odczytuje numer z tablicy rejestracyjnej pojazdu, który należy wprowadzić do systemu i aktywować okresowo doładowywane konto) oraz
  • KGS (użytkownicy posiadają karty typu pre-paid, które można wykupić w wyznaczonych bankach).

Nowy system nazwano HGS. Jest dużo szybszy, a jego zadaniem jest usprawnienie przepustowości punktów poboru opłat. Do tej pory tworzyły się w ich miejscu ogromne korki komunikacyjne. Jak wiadomo, czas to pieniądz. Przestoje generowały znaczne straty, nie tylko dla firm transportowych, ale również Skarbu Państwa, ponieważ było ono zmuszone do kosztownego egzekwowania należności od kierowców uchylających się od zapłaty. Nowy system ma być o wiele tańszy.

Zakup chipów oraz kart HGS jest możliwy na Tureckiej Poczcie, stacjach paliw oraz w punktach obsługi ruchu kołowego na autostradach.