Rate this post

Wojna pomiędzy kierowcami ciężarówek a imigrantami

Pomiędzy przewoźnikami oraz imigrantami trwa prawdziwa wojna. Kierowcy ciężarówek stali się zakładnikami napiętej sytuacji, związanej z nielegalnymi imigrantami: strajki, zerwane połączenia, ograniczenia na przejściach granicznych oraz włamania do naczep. Każdego dnia setki imigrantów próbuje się dostać na teren wybranego państwa w europie.

imigranci

Nielegalni imigranci nie posiadają przy sobie dokumentów. Działanie takie jest przemyślane i celowe, uniemożliwia bowiem ich identyfikację, a następnie deportację.

Najczęściej działają w grupie. Jest to konieczne aby skutecznie dostać się do naczepy.

Doskonale opanowali sposoby zamazywania śladów. Imigranci potrafią dostać się do każdego typu naczepy. Najłatwiej wtargnąć do zwykłej plandeki. Jednak są przypadki ukrywania się w chłodniach lub silosach. Dostanie się imigrantów do naczepy powoduje poważne problemy przewoźników. W przypadku przewozu artykułów spożywczych podlegają one utylizacji, a firma transportowa musi walczyć o odszkodowanie z ubezpieczycielem.

 

Kary za „przemyt”

Decyzja o nałożeniu kary nie jest ostateczna. Jeżeli przewoźnik udowodni, że dochował należytej staranności w realizacji czynności związanych z przewozem i jednocześnie nie maił wpływu na powstanie naruszenia, to organ kontroli nie powinien wszczynać postępowania administracyjnego o nałożenie na niego kary pieniężnej Przewoźnik i kierowca mogą złożyć sprzeciw (jest na to 28 dni).

Firmy transportowe oraz kierowcy są zobowiązani do zabezpieczenia pojazdów wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii tak, aby nikt nie uprawniony się do nich nie dostał (kara wynosi 2000 funtów, za każdą osobę nielegalnie przekraczającą granicę. Więcej informacji na stronie Ambasady RP w Londynie www.london.trade.gov.pl

 

Komunikaty

 • Specjalny komunikat opublikowała Ambasada RP w Londynie.Przewoźnicy, którzy wykonują przewozy do / z Anglii powinni zapoznać się z jego treścią – zamieszczono tam „Kodeks Postępowania” oraz „listę kontrolną dla pojazdów. Tłumaczenie wykonano w czternastu językach.
 • Główny Inspektor Transportu Drogowego przypomina podległym służbom kontrolnym oraz kierowcom realizującym przewozy w rejonie (kanał La Manche), o możliwości zastosowania przez kierowcę przepisów, które stanowią o możliwości odstąpienia od określających normy czasu. Określa to art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz art. 9 Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
 • Przydatne komunikaty o systemie akredytacji i sposobie zabezpieczenia pojazdów można znaleźć na: https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
 • https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365307/How_to_avoid_a_Penalty_-_Polish.pdf

 

Utrudnienia w komunikacji – aktualne informacje (źródło www.zmpd.pl)

W Europie problem imigrantów stale narasta. Coraz więcej krajów ogłasza częściową blokadę granic.

Niemcy

Wzmocniono kontrole na części granicy z Francją (okolice regionu Alzacji i landu Badenii-Wirtembergii), na granicy południowej z Austrią. Nie określona, czy kontrole zostaną rozszerzone na inne granice. Polacy oraz inni obywatele Unii Europejskiej mogą przekraczać granicę na podstawie dokumentu tożsamość (dowód osobisty lub paszport

Austria

Zamknęła przejście graniczne w Nickelsdorfie na autostradzie A4, na granicy z Węgrami. Okres zamknięcia nie został określony

Litwa

Nasilono patrole na granicy z Polską, ponieważ to nowa trasa, którą uchodźcy podróżują z południa na północ Europy

Węgry

Od 17 września 2015 na 30 dni zamknięta zostają przejścia z Serbią w miejscowości Röszke.

 • Röszke – Horgoš  (w ciągu autostrad – węgierskiej M5 i serbskiej A1)
 • Röszke – Horgoš 2 (w ciągu węgierskiej drogi krajowej 5)
 • Ásotthalom – Bački Vinogradi (do odwołania)
 • Na granicy węgiersko-serbskiej funkcjonują na cztery przejścia:
 • Bácsalmás – Bajmok (godz. 7-19),
 • Hercegszántó – Bački Breg (24h),
 • Tiszasziget – Đala (godz. 7-19),
 • Tompa-Kelebija (24h)

Belgia

Belgia wzorem Niemiec rozważy przywrócenie kontroli na swoich granicach, jeśli do kraju będzie zwiększona fala imigrantów

Holandia

Służby bezpieczeństwa będą prowadzić miejscowe i wyrywkowe kontrole graniczne.