5/5 - (1 vote)

Korzysta z nich branża transportowa Europy Zachodniej, mają zastosowanie przede wszystkim w transporcie kombinowanym: drogowo – kolejowym, w Polsce nadal rzadko są używane.

 

wymienne nadwozie

Nadwozie wymienne, to taka jednostka do przewozu towarów, której rozmiar odpowiada wymiarom pojazdu, jest ona wyposażona w nogi podporowe, urządzenia załadunkowe i wyładunkowe przeznaczone do przemieszczenia się między różnymi środkami transportu. Obecnie, chociażby w Niemczech coraz częściej wykorzystuje się zarówno nadwozia wymienne, jak i pojemniki transportowe mające cechy zarówno takiego nadwozia jak i kontenera.

W Polsce nadwozia wymienne pomimo możliwości zastosowania ich w transporcie kolejowym, są przede wszystkim używane w transporcie drogowym. Warto zauważyć, że obecnie terminale – znaczna ich większość – posiadają na swoim wyposażeniu w urządzenia chwytniowo – kleszczowe, które przeznaczone są do przeładunku właśnie nadwozi wymiennych, a tabor szynowy, podobnie jak drogowy jest już dostosowany do przewozu takiego rodzaju jednostek.

Komisja Europejska coraz głośniej mówi o wsparciu transportu kombinowanego poprzez uproszczenie przepisów prawnych, przede wszystkim w celu zmniejszenia ruchu drogowego. Chociażby z tego względu warto poznać zalety zastosowania nadwozia wymiennego, które w przyszłości może być jedną z najpopularniejszych jednostek transportowych.

  • Uproszczenie przeładunku pojazdu, niepotrzebne są kosztowne urządzenia, wystarczy jednoosobowa obsługa przez kierowcę przy wymianie nadwozia
  • Przydatność w transporcie dystrybucyjnym
  • Duża liczba rozmiarów i odmian nadwozi umożliwia ich dobór w zależności od potrzeb zleceniodawcy
  • Możliwość przewożenia na jednym podwoziu różnych rodzajów nadwozi
  • Możliwość ich wykorzystania w transporcie kombinowanym droga – kolej
  • W przypadku awarii pojazdu nadwozie może być dalej przewożone na innym podwoziu

Oczywiście, jak w każdej sytuacji są dwie strony medalu, tak i w przypadku nadwozi wymiennych występują niedogodności, są to:

  • Strata ok. 10% ładowności ze względu na konieczność zamontowania urządzeń służących do mocowania nadwozia
  • Wyższy koszt zakupu podwozia, które musi być wyposażone w zawieszenie powietrzne
  • Konieczność szkolenia kierowców z zakresu obsługi urządzeń do wymiany nadwozia
  • Konieczność zakupu co najmniej dwóch nadwozi na jedno podwozie, aby zapewnić właściwą ekonomię przewozów

Nadwozia wymienne są produkowane w różnych wersjach, m.in. jako skrzynie ładunkowe, furgonowe, izotermiczne, cysterny i nadwozia o specjalnym przeznaczeniu.

Jak widać ich zastosowanie jest bardzo szerokie, daje wiele możliwości przewozu towarów samemu przewoźnikowi, poszerza jego ofertę pustych przestrzeni ładunkowych. Może warto rozważyć użytkowanie nadwozi wymiennych.