Rate this post

wynag-logisJakię są wynagrodzenia i ile można zarobić w logistyce?

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń objęło prawie 120 tys. pracowników. W badaniu przeważały osoby młode do 35 roku życia (64,9%) oraz wykształceniem wyższym (75%).

Kto płaci najlepiej?

Okazuje się, że najlepiej zarabiają osoby pracujące w sektorze kompleksowych usług logistycznych. Mediana miesięcznych wynagrodzeń wynosi tutaj 4,5 tys. zł brutto. Najmniej w tej grupie zarabiają pracownicy magazynów – ok 3 tys. zł. brutto.

Badanie Wynagrodzeń potwierdza, iż najlepiej płacą firmy, które posiadają kapitał zagraniczny. Różnice płac pomiędzy firmami polskimi i z zagranicznym kapitałem są różne w zależności od stanowiska. Najmniej są one widoczne wśród pracowników magazynów. W transporcie towarów różnice są większe. Natomiast jeśli chodzi o transport osób, to pracownicy polskich firm muszą zazwyczaj pracować prawie dwa razy dłużej, by zarobić tyle co pracownicy firmy z zagranicznym kapitałem.

Poza tym lepsze zarobki mają pracownicy dużych przedsiębiorstw (250-999). Mediana wynagrodzeń wyniosła w nich 4 tys. zł. brutto. Aczkolwiek, na co warto zwrócić uwagę, gorsze pensje odnotowano  w firmach, które zatrudniają powyżej 1.000 pracowników (3,8 tys. zł. brutto).

Podwyżki?

We wszystkich obszarach wynagrodzenie niemalże 50% pracowników utrzymywało się na tym samym poziomie.  Podwyżkę dostało ok. 33% badanych. Natomiast od 11% do 18% pracowników, w zależności od działu, doświadczyło obniżenia płacy.