Rate this post

Ogromna popularność zawodu policyjnego może wpłynąć na to, że transport będzie w najbliższych latach bezpieczniejszy. W przeciwieństwie do zawodu kapłańskiego w kościele katolickim, który przeżywa w ostatnim czasie ogromny kryzys, zawód policjanta, a także transport cieszą się niesamowitą wręcz popularnością. Od początku roku w Warszawie wpłynęło aż 300 wniosków o przyjęcie do służby, w Gdańsku natomiast – 250, ale tylko w jednym tygodniu. Z kolei transport wciąż zyskuje nowych adeptów, którzy zachęceni nieodzownością biznesu przewozowego względem gospodarki światowej szkolą się lub dokształcają chociażby na kierunkach związanych z logistyką.
Podstawowym motywem kandydatów na policjantów jest prawdopodobnie pośpiech. Rządowy plan przedłużenia obowiązkowego okresu pracy w policji przed uzyskaniem emerytury z 15 do 25 lat może wejść w życie już w przyszłym roku. Transport zatem z pewnością skorzysta na wzmożonym zainteresowaniu profesją porządkową. Problem tylko polega na tym, że wciąż więcej osób rezygnuje ze służby niż się na nią decyduje.