Rate this post

tirZ podróżą służbową mamy do czynienia wtedy, gdy jest to zadanie służbowe polegające na wykonaniu polecenia pracodawcy:

  •  przewozu drogowego poza miejscowość, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały;
  •  wyjazdu poza miejscowość, w której jest siedziba pracodawcy oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, w celu wykonania przewozu drogowego.

 

Kierowcy, który udaje się w podróż służbową w kraju i za granicę przysługuje:

  1. dieta,
  2. zwrot kosztów:
  •   przejazdów,
  •  dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  •  noclegów,
  •  innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez           pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych kosztów.

Jeżeli kierowcy jadą w załodze obaj powinni być traktowani tak samo, ponieważ dla obu jest to podróż służbowa.