Rate this post

niemcy

Niemcy od 1 stycznia 2015 roku wprowadziły nową stawkę minimalną dla wszystkich pracowników wykonujących pracę w RFN. Wszystko wskazuje na to, że przepisy te będą obowiązywać także kierowców polskich firm przewozowych, wykonujących transport drogowy na terenie Republiki Federalnej, jak również przewozy tranzytowe przez terytorium tego kraju. Ucierpią zatem polscy przewoźnicy, którzy większość pracy przewozowej wykonują po niemieckich drogach. Wejście w życie nowego prawa nie było wcześniej omawiane ani sygnalizowane innym państwom zainteresowanym. ZMPD już protestuje i podejmuje szereg działań, mających na celu wyjaśnienie powyższych kwestii.

Płaca minimalna (nie tylko) w transporcie

Niemiecki Bundestag przyjął ustawę o wprowadzeniu od Nowego Roku nowych przepisów dotyczących wynagrodzenia minimalnego (MiLoG – Mindeslohngesetz). Płaca minimalna na całym terytorium Niemiec została określona na poziomie 8,50 euro brutto za godzinę i będzie przysługiwała wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech (zarówno zatrudnionych przez tamtejsze firmy, jak i wykonujących pracę na terenie Niemiec na rzecz podmiotów, które mają siedzibę poza granicami tego kraju). Do płacy minimalnej nie mogą być wliczane diety, ryczałty za nocleg czy nadgodziny. Dla polskich przewoźników będzie to zdecydowany wydatek, a dla wielu z nich może oznaczać to także wyeliminowanie z rynku. Dodatkowo pracodawcy zagraniczni delegujący swoich pracowników do pracy w RFN (przed rozpoczęciem wykonywania usługi lub dzieła) będą zobligowani do zgłoszenia ich w Urzędzie Celnym.

Ustawodawca za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej przewiduje kary w wysokości 30 tyś euro w przypadku mniejszych przewinień oraz do 500 tyś euro w przypadku poważnych naruszeń przepisów. Podlegać im będą zarówno polskie firmy, jak i niemieccy zleceniodawcy, korzystający z usług polskich przewoźników (zgodnie z prawem zamawiający odpowiada za dochowanie stawek płacy minimalnej przez przyjmujących zamówienie i ich podwykonawców).

Brak jednoznacznych informacji

Ustawowa płaca minimalna prawdopodobnie ma dotknąć także polskich kierowców wykonujących transport międzynarodowy (tranzyt i kabotaż). Nie są znane jednak szczegóły tej ustawy, nie wiadomo czy będzie obowiązywał jakikolwiek okres przejściowy oraz jak firmy transportowe mają przygotować się do tych zmian. Ze względu na brak jednoznacznych i oficjalnych informacji oraz z uwagi na krótki okres jaki pozostał do wejścia w życie nowego przepisu Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce podjęło intensywne działania w kraju i za granicą, w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów niemieckich i wyjaśnienia jakich sytuacji przepisy te będą faktycznie dotyczyć. Prezes ZMPD Jan Buczek wystosował już pisma do Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu, Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Gospodarki. Zwraca się on w nich do Komisarzy oraz Ministrów z prośbą o pomoc w celu wyjaśnienia ze stroną niemiecką niejasnych kwestii.

Także Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) zwrócił się już do Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) z prośbą o oficjalne stanowisko.

Istotnym jest to, że niemieckie przepisy nie były wcześniej omawiane na forum międzynarodowym, żadna informacja dotycząca ich procedowania czy wejścia w życie nie była zgłaszana innym zainteresowanym państwom.

Podsumowując

ZMPD uważa, że ze względu na mobilny charakter pracy kierowców w transporcie międzynarodowym nowa stawka płacy minimalnej w Niemczech nie może obowiązywać w stosunku do kierowców pracujących dla zagranicznych firm transportowych (zwłaszcza realizujących przewozy do i z Niemiec oraz przewozy tranzytowe). Działania te wykraczają poza wymiar krajowy i wpłyną negatywnie na transport międzynarodowy.

Sprawa niemieckiej legislacji budzi także obawy innych zagranicznych stowarzyszeń przewoźników drogowych, którzy również analizują przepisy niemieckie i podejmują interwencję w tej sprawie. ZMPD współpracuje w tym zakresie z ich przedstawicielami.

Informacja za www.zmpd.pl